فولاد قابل عملیات حرارتی

صفحه اصلیفولاد قابل عملیات حرارتی

فولاد عملیات حرارتی پذیر

فولاد عملیات حرارتی پذیر

فولاد‌های عملیات حرارتی پذیر نوعی از فولاد آلیاژی هستند که طی یک فرایند کنترل شده فولاد را در حالت جامد، گرم و سرد میکنند تا به خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوب برسد. البته این فرایند باعث ایجاد تغییر در شکل قطعه نمیشود. این ویژگی باعث افزایش کاربرد این فولاد در صنایع میباشد.

ویژگی‌ها و کاربرد‌ها

عملیات حرارتی در این نوع فولاد‌های آلیاژی باعث تنش زدایی تنش‌های ناشی از فرایند تولید، افزایش مقاومت به سایش و ریز کردن دانه بندی فولاد میشود.

از این نوع فولاد در ساخت شافت‌های صنایع سیمان، قطعات ماشین و قطعات موتور هواپیما استفاده میشود.

استاندارد‌های موجود

۱.۷۷۰۷ – ۱.۸۰۷۰ – ۱.۷۷۹۱ – ۱.۷۳۳۵ – ۱.۷۳۸۶ – ۱.۷۷۱۱ – ۱.۷۷۰۶ – ۱.۷۷۰۹

ارتباط با ما در شبکه های اجتماعی