فولاد نیتراته

صفحه اصلیفولاد نیتراته

فولاد نیتراته ۱.۸۵۵۰ - ۱.۸۵۰۹ - ۱.۸۵۰۵

فولاد نیتراته

فولاد نیتراته نوعی فولاد آلیا‌ژی است که در آن طی عملیات حرارتی نیتراسیون، نیتروژن به سطح فولاد نفوذ داده میشود. این عملیات در دمای ۴۸۰ تا ۵۸۰ درجه سانتیگراد و در یک محیط حاوی نیتروژن انجام میشود. همچنین بعد از عملیات لازم نیست که قطعه در دمای بالا و در محیط‌های سرد‌کننده مانند آب یا روغن سرد شود لذا خطر ترک خوردن قطعه نیز کم خواهد بود.

فولاد‌های دارای آلومینیوم مهمترین نوع فولادهای نیتروره شونده هستند.

کاربرد‌ها و ویژگی‌های فولاد نیتراته

فولاد‌های نیتراته در ساخت ابزار اندازه گیری، قالب‌ های پرس کاری، مواد مصنوعی، لاستیک، پمپ های تزریق و شاتون ها استفاده میشود. در نیتراته کردن فولادهای آلیاژی حاوی کرم، آلومینیوم و گاهی نیکل، دمای آنها را تا درجه حرارت ۵۰۰ الی ۵۲۰ درجه سانتیگراد در جریان گاز آمونیاک بازپخت میکنند. روش دیگری وجود دارد که در آن برای نیتراته کردن فولاد‌های آلیاژی فوق آنها را در حمام مذاب نمک سیانید با درجه حرارت ۵۵۰ الی ۵۷۰ درجه سانتیگراد بازپخت می کنند. در این عملیات حرارتی بازپخت، نیتروژن داخل سطح قطعه کار نفوذ کرده و به خاطر پیوند با عناصر آلیاژی، باعث افزایش فوق العاده سختی در سطح آن می شود.

انواع فولاد نیتراته

فولاد  1.8509 (41CrAlMo7)

از دسته فولاد‌های آلیاژی نیتراته است که با  مشخصه ۴۱CrAlMo7 نیز شناخته میشود. فولاد نیتراته ۱.۸۵۰۹  به دلیل داشتن عناصر نیترید‌زا مثل آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد. مقاومت بالا در مقابل سایش باعث میشود در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش بالا مورد استفاده قرار بگیرند.

فولاد ۱.۸۵۵۰ (۳۴CRALNI7)

از دسته فولاد‌های آلیاژی نیتراته است که با مشخصه ۳۴CrAlNi7 نیز شناخته میشود. فولاد نیتراته ۱.۸۵۵۰ به دلیل داشتن عناصر نیترید‌‌ زا مثل آلومینیوم، از سختی بالایی برخوردارند که این سختی از فولاد‌‌‌‌‌‌‌‌های سمانته بیشتر است که باعث میشود در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا مورد استفاده قرار بگیرند.

فولاد ۱.۸۵۰۷ (۳۴CRALMO5)

دسته دیگری از فولاد‌های آلیاژی نیتراته است که دارای ترکیب شیمیایی %۰.۳۳ کربن، %۰.۴ سیلیسیوم، %۰.۴ – ۰.۷ منگنز، %۰.۰۲۵ فسفر، %۰.۰۳۵ گوگرد، %۱.۳ کروم، %۰.۲ مولیبدن و %۱ آلومینیوم می باشد.

فولاد ۱.۸۵۱۹ (۳۱CRMOV9)  

از دسته فولاد‌های آلیاژی نیتراته است که با مشخصه ۳۱crmov9 نیز شناخته میشود. برای آستنیت کاری این فولاد آن را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد نگهداری میکنند و سپس در دمای ۸۴۰ الی ۸۸۰ درجه سانتیگراد آستنیت میکنند.

جدول آنالیز فولاد نیتراته ۱.۸۵۰۹

P% Mn% Cr% C%
۰.۰۲۵ ۰.۴ – ۰.۷ ۱.۵ – ۱.۸ ۰.۳۸ – ۰.۴۵
MO% Al% S% Si%
۰.۲ – ۰.۳۵ ۰.۸ – ۱.۲۲ ۰.۰۳۵ ۰.۴

استاندارد‌های موجود

۱.۸۵۰۹ - ۱.۸۵۵۰ - ۱.۸۵۰۷ - ۱.۸۵۱۹ 

ارتباط با ما در شبکه های اجتماعی